Współpraca

Gasberry sp. z o. o. zaprasza nowych partnerów w sferze handlu materiałów geosyntetycznych, produktów naftowych, produkcji naftowo-chemicznej i chemicznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwojem biznesu za pośrednictwem promowania Państwa produkcji na nowe rynki zbytu albo rozszerzeniem zasięgu sprzedaży, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu obustronnie korzystną współpracę.

Odnośnie wszelkich pytań i propozycji można zwrócić się do nas przez dział kontakty.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GASBERRY Sp. z o.o.

ADRES:

Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

NIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego