imię *
Telefon lub e-mail *
Szczegóły zamówienia

ADRES:

Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

Prezes Zarządu
ALIAKSANDR SUKHANAU
Tel. kom.: +48 697 79 26 89

Dyrektor ds. rozwoju
ANTON SUKHANOV
Tel. kom.: +48 88 770 33 23

NIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GASBERRY Sp. z o.o.

ADRES:

Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

NIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego