Produkty

Geowłókniny

4
Geowłókniny to włókniny syntetyczne z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Materiał powstający w wyniku igłowania posiada większą trwałość chemiczną i biologiczną. Włóknina ma termin przydatności porównywalny do terminu przydatności podstawowych konstrukcji budowlanych oraz posiada szeroki zakres stosowania: jako geotekstylia przy budownictwie dróg, przy układaniu rurociągów, jako membrana ochronna dekarska, w budowaniu i wzmocnieniu zbiorników wodnych (brzegów, kanałów, tam itd.), w przemyśle meblowym i w innych sferach.
Wykorzystanie geowłókniny w budownictwie drogowym pomaga ulepszyć strukturę odzieży drogowej, zmniejsza wiarygodność powstania głębokich pęknięć na powierzchni drogowej, zwiększa jej trwałość, obniża nierównomierność osiadania fundamentów, zwalnia proces erozji gruntu, skraca czas przeprowadzenia robót budowlanych, zmniejsza zużycie materiału sypkiego. Firma GASBERRY Sp. z o. o. proponuje geowłókniny:
- geowłóknina do budownictwa;
- geowłóknina do budownictwa drogowego;
- geowłóknina filtracyjna, separacyjna, ochronna, na drenaż;
- geowłóknina po obróbce cieplnej;
- do robót dekarskich

Geokrata

5
Geokrata (geokomórki i geosiatka) - siatka geotechniczna polietylenowa jest przeznaczona do zbrojenia podłoża gruntowego w trakcie budownictwa drogowego, wzmacnianie słabych podłoży gruntowych, zbrojenie skarp i zboczy, wzmocnienie nawierzchni i zapobieganie erozji gruntu. Geokomórki są produkowane z pasm polietylenowych koloru czarnego poprzez połączenie ich razem za pomocą szwów spawanych w kolejności szachowej. Geokomórka jest składającym się trójwymiarowym modułem komórkowym o prostokątnym kształcie.
Geosiatka zbrojona drogowa jest produkowana z pasm kompozytowych wysokiej jakości, które spawa się pomiędzy sobą w miejscach ich połączenia. Konstrukcja nośna kompozytu – to nici ze sprężystego drutu o podanej trwałości. Powłoką kompozytu jest polietylen o niskim ciśnieniu. Proponujemy do kupienia geokraty na wygodnych warunkach:
- geokomórki
- geosiatka zbrojona drogowa
- geosiatki jednokierunkowe, dwukierunkowe i trójkierunkowe

Bitumy

2
Bitumy naftowe powstają w wyniku utleniania produktów przetwórstwa pierwotnego ropy naftowej i dzielenia produktów naftowych oraz kompandowania produktów utlenionych i nieutlenionych albo w postaci resztek przetwórstwa pierwotnego ropy naftowej. Bitum jest nader skomplikowaną mieszaniną węglowodorów i połączeń heteroorganicznych o różnej budowie, która przeważnie nie wyparowuje przy temperaturach przetwórstwa ropy.
Bitumy są bardzo szeroko rozpowszechnione w hydrotechnicznym albo przemysłowym budownictwie drogowym. Dzisiaj są wykorzystywane jako materiały dekarskie oraz w remontach drogowych. Wiążąca substancja organiczna doskonale współdziała z gumą albo polimerami, co pozwala tylko ulepszyć ogólną jakość wyrobów bitumicznych zgodnie z wymaganiami i normami współczesnego budownictwa.
GASBERRY Sp. z o. o. zajmuje się realizacją na wygodnych warunkach i kosztach szerokiego spektrum bitumów wysokiej jakości
- bitumy budowlane
- bitumy drogowe (plastyczne i płynne)
- bitumy dekarskie

Materiały bitumiczne

3
Materiały bitumiczne przeznaczone są do budownictwa, remontu i utrzymania dróg samochodowych, lotnisk, budowli sztucznych, ochrony hydro- i antykorozyjnej, do stosowania w budownictwie cywilnym, przemysłowym i hydrotechnicznym. Materiały bitumiczne posiadają wyjątkowe właściwości wodoszczelne, wytrzymałość przeciwko działaniu kwasów i alkalia, płynów agresywnych i gazów, zdolność szybko nabywać plastyczność w trakcie ogrzewania i zwiększać lepkość przy stygnięciu.
Cieszymy się, że możemy zaproponować Państwu materiały bitumiczne wysokiej jakości, posiadające zezwolenie na stosowanie w najważniejszych obiektach o długim okresie pracy, od najbardziej innowacyjnych i wysokotechnologicznych wytwórców dziedziny.
- mastyki drogowe, lotniskowe i mostowe
- taśmy bitumiczne
- emulsje i płynna guma
- mieszanki ochronne i impregnaty

Szanowni partnerzy!

Firma GASBERRY Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą produkcji wiodących zakładów i przedsiębiorstw, znajdujących się na terytorium Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej. Jeśli Państwo są zainteresowani naszą produkcją, jesteśmy gotowi przedstawić szczegółową ofertę z podaniem charakterystyk, sfer zastosowania, zgodności z normatywnymi aktami prawnymi, warunków dostawy i kosztów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GASBERRY Sp. z o.o.

ADRES:

Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

NIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego