Materiały bitumiczne - Oferta

Materiały bitumiczne «BRIT»

Firma Gasberry Sp. z o.o. oferuje produkcję jednej z wiodących firm, znajdującej się na terytorium Rosji «Gazprom Neft-MB» Sp. z o.o., - «NOWA-BRIT» - producenta innowacyjnych wyrobów bitumicznych «BRIT» dla infrastruktury transportowej oraz obiektów użyteczności publicznej.


Podstawowe fakty:

 • 100% podmiot gospodarczy należący do firmy RKP «Gazprom Neft» oraz jego operator prowadzący działalność w branży materiałów bitumicznych;
 • 1,8 mln ton – roczna produkcja materiałów bitumicznych;
 • №1 w Rosji pod względem wielkości produkcji polimerów i bitumów;
 • №1 w Rosji pod względem produkcji innowacyjnych wyrobów bitumicznych pod marką «BRIT»;
 • 18 krajów świata importuje materiały bitumiczne «Gazprom-MB»;
 • 1 centrum naukowo-badawcze (CNB);

«Gazprom Neft-MB» produkuje pełną gamę współczesnych polimerowo – bitumicznych wyrobów.
«Gazprom Neft–MB» produkuje zaawansowane technologicznie materiały bitumiczne dla infrastruktury transportowej, lotnisk i obiektów użyteczności publicznej, z uwzględnieniem warunków klimatycznych regionów, w których będą eksploatowane, wymogów i norm technologicznych, a także jakości stosowanych materiałów.

Materiały bitumiczne na eksport

Taśmy polimerowo-bitumiczne do dylatacji:

Mastyki dla dróg, mostów, portów lotniczych:

Materiały uszczelniające dla dróg, mostów, portów lotniczych:

Hydroizolacja, płynna guma:

Innowacyjne materiały bitumiczne dla budownictwa drogowego, lotniskowego i mostowego

Innowacyjne materiały bitumiczne przeznaczone są do zwiększenia terminów eksploatacji pokryć asfaltowo - betonowych:
 • Bitumiczne taśmy dylatacyjne
 • Mastyki hermetyzujące
 • Zabezpieczająco-regenerujące preparaty

Dylatacyjne taśmy polimerów - bitumiczne «BRIT»

Konstrukcja podłużnych i poprzecznych technologicznych styków:

Taśmy do łączenia szwów «BRIT»

Efektywność zastosowania taśm stykowych zwiększa się ze względu na prawidłowy dobór materiału.

Zastosowanie taśmy stykowej pomaga kompleksowo rozwiązać pełną gamę zadań przy budownictwie i remoncie infrastruktury drogowej.

Zastosowanie taśm bitumicznych «Brit» podczas remontu pęknięć dróg pozwala zaoszczędzić do 35% wartości oraz 75% czasu.
Pęknięcia na pokryciu drogowym — najczęściej spotykany defekt, na drogach wszystkich kategorii.
Zastosowanie taśm polimerowo - bitumicznych marki «BRIT» wyprodukowanych przez «Gazprom Neft» pozwala wydłużyć cykl życiowy autostrad samochodowych, zapobiegając zniszczeniu powierzchni drogowej za sprawą niezawodnego uszczelniania pęknięć i szwów.

Analiza kosztów naprawy pęknięć nawierzchni drogowych z zastosowaniem bitumicznych taśm «BRIT»
Struktura kosztu remontu 100 m.b. pęknięć powierzchni drogowych według danych Sp. z o.o. "Altaj" za okres 2014-2017 rr., w rublach.:

Preparaty zabezpieczająco-regenerujące «BRIT»

Usuwanie defektów nawierzchni drogowych OS«BRIT-В®» , OS «BRIT-R®»

Uszczelniacze marki «BRIT»

Konstrukcja szczelin dylatacyjnych na nawierzchniach asfaltowych autostrad i lotnisk. Uszczelniacz «BRIT BP-G®».

Mastyki marki «BRIT»

Remont górnych warstw nawierzchni autostrady i lotnisk. Mastyki «BRIT T».

Mastyki marki «BRIT DSZ»
Konstrukcja szczelin dylatacyjnych na nawierzchniach asfaltowych.

Mastyki hydroizolacyjne «BRIT- Izolacja»
Konstrukcja zewnętrznej hydroizolacji budynków. «BRIT-Izolacja», «BRIT-Izolacja R».   

Mastyka polimerowo-bitumiczna, płynna guma «BRIT»
Hydroizolacja i antykorozyjna obróbka wszystkich rodzajów:

 • Płynna guma «BRIT»
 • Grunt bitumiczny «BRIT»
 • Jastrychy zabezpieczające
 • Izolacja termiczna
 • Podkład betonowy

Szanowni Klienci i Partnerzy!

Zobaczyć próbki produktów można w naszym biurze.
Zawsze mamy dostępny szeroki asortyment materiałów bitumicznych «BRIT» z magazynu Gasberry Sp. z o.o. w Warszawie.
Zorganizujemy indywidualne dostawy dowolnej ilości m2 (od 1 rolki) w najbardziej wygodnej cenie do każdego miejsca w Polsce.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu.
Prosimy o pozostawianie zgłoszeń przez:
telefon 22-379-67-60, tel. kom. 697-79-26-89,
e-mail:
info@gasberry.com


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES:Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

BIURO:Tel.: +48 22 379 67 60
Tel.: +48 22 379 67 59
Fax.: +48 22 379 67 61
e-mail: info@gasberry.comNIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego