Porównanie geowłóknin JSC «Pinema» i geowłóknin innych marek


Porównanie geowłóknin JSC «Pinema» wykonanych z 100% polipropylenu i geowłóknin innych marek wykonanych z polipropylenu lub poliestru

Nazwa wskaźnika Włókno polipropylenowe pod znakiem firmowym «Pinema», «Geobel Т» Włókna odcinkowe, polipropylenowe lub poliestrowe pod innymi znakami firmowymi
Gęstość polimeru 0,91 g/cm3 ilość nici na jednostkę powierzchni przy jednakowej średnicy większa o 40 %, niż u włókna poliestrowego (efekt «prętów w miotle»). 1,3 g/сm3 poliester przy jednakowej gęstości powierzchniowej włókien z nici poliestrowych jest mniej o1 metr kw.
Właściwości hydrofobowe włókno polipropylenowe posiada właściwości hydrofobowe, czyli nie absorbuje wody i zachowuje swoje właściwości w wilgotnym stanie włókno poliestrowe posiada właściwości hydrofilowe, w wilgotnym środowisku zachodzi proces pęcznienia, który powoduje zniszczenie struktury włókna
Odporność na pękanie w niskich temperaturach włókno polipropylenowe posiada właściwości hydrofobowe, ono nie pochłania wilgoci i jest odporne na pękanie w niskich temperaturach włókno poliestrowe lub włókno z mieszaniny poliestru i polipropylenu nasycone wilgocią łatwo ulega pękaniu w niskich temperaturach, tracąc przy tym swoje właściwości
Odporność na działanie wód gruntowych z normą kwasowości рН4-11 włókno z polipropylenu chemicznie odporne na działanie środowisk kwaśnych lub alkalicznych. Nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. włókno poliestrowe traci właściwości wytrzymałościowe i wymaga obowiązkowego wniesienia do gleby odtleniaczy
Pękanie przy naprężeniu dobra wytrzymałość na standardowe próby na pękanie przy naprężeniu, przeprowadzane w najbardziej zróżnicowanych środowiskach, jak też przez wzgląd na metodę wytwarzania – nieprzerwana nić włókno poliestrowe (lub odcinkowe) w środowiskach chemicznych wykazuje się mniejszą odpornością na pękanie
Wytrzymałość na rozciąganie włókno, wytwarzane metodą nieprzerwanego przędzenia, wykazuje się znaczną wytrzymałością na rozciąganie włókna odcinkowe mają niską wytrzymałość na rozciąganie jako skutek «rozplątywania się» krótkich nici
Właściwości filtracyjne przy obróbce cieplnej włókna «Pinema» w komorach susząco-rozciągających (zgrzewanie włókien gorącym powietrzem) zachowują się właściwości filtracyjne włókna w ramach wymagań do materiałów geotekstylnych włókno obrabiane metodą kalandrowania, która powoduje utratę właściwości filtracyjnych
Termin eksploatacji technologiczny proces wytwarzania włókna metodą nieprzerwanego przędzenia, właściwości hydrofobowe zapewniają wysoką odporność na starzenie i długi okres eksploatacji niska odporność na starzenie się włókna poliestrowego i odcinkowego sprawia, że termin eksploatacji jest ograniczony


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES:Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

BIURO:Tel.: +48 22 379 67 60
Tel.: +48 22 379 67 59
Fax.: +48 22 379 67 61
e-mail: info@gasberry.comNIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego