Zastosowanie i funkcji Geowłóknin w budownictwie


Geowłókniny pod znakiem firmowym JSC «PINEMA» («Pinema», «Geobel Т») mogą pełnić w budownictwie następujące funkcje:

Zbrojenie – geowłóknina wzmacnia konstrukcje budowlane, umożliwiając rozkładanie naprężeń powstałych wskutek działania obciążeń tymczasowych (od środków transportowych) oraz obciążeń stałych (własny ciężar nasypu). Odpowiednio dobrana sztywność materiałów geotekstylnych pozwala je stosować do wzmacniania konstrukcji nawierzchni drogowych, głównie warstw z materiałów wielofrakcyjnych, w poszczególnych przypadkach – do pokryć dróg samochodowych. Geowłókniny można też stosować do zbrojenia podłoża gruntowego i skarp nasypów.

Warstwa zbrojeniowa:
Geowłóknina - warstwa zbrojeniowa

Ochrona – geowłóknina wstrzymuje i zwalnia proces erozji gruntu, zapobiega mieszaniu się materiałów przylegających do siebie warstw.

Warstwa ochronna:
Geowłóknina - Warstwa ochronna

Filtrowanie – geowłóknina zatrzymuje lub spowalnia przenikanie drobnych cząstek gruntu do systemu drenażowego (filtr) i zapobiega ich wypłukiwaniu (filtr odwrotny).

Drenowanie – geowłóknina na bieżąco odprowadza wodę, zabezpiecza rury drenażowe przed zamuleniem, zapewniając ich efektywne wykorzystanie. Systemy drenażowe w wykonaniu geowłókniny są łatwe i szybkie w montażu.

Warstwa drenażowa, warstwa filtracyjna:
Geowłóknina - Warstwa drenażowa, warstwa filtracyjna

W oparciu o wyżej wymienione funkcje, zastosowanie materiałów nietkanych wykonanych z polipropylenu pozwala:
- ulepszyć strukturę nawierzchni drogowych;
- zwiększyć trwałość;

Wzmacnianie nawierzchni :
Geowłóknina - Wzmacnianie nawierzchni

Zabezpieczenie budowy na słabych podłożach:
Geowłóknina - Zabezpieczenie budowy na słabych podłożach

- wzmocnić konstrukcje budowlane;
- obniżyć nierównomierność osiadania nośnych gruntów;

Zabezpieczenie budowy na gruntach o podwyższonej wilgotności:
Geowłóknina - Zabezpieczenie budowy na gruntach o podwyższonej wilgotności

- zapobiec mieszaniu się żwiru z glebą;
- spowolnić proces erozji gleby;

Wzmacnianie skarp:
Geowłóknina - Wzmacnianie skarp

Konstrukcje drenażowe:
Geowłóknina - Konstrukcje drenażowe

- poprawić właściwości dynamiczne konstrukcji budowlanych;
- skrócić czas przeprowadzenia robót budowlanych;
- obniżyć rozchód materiału nasypowego.

Wzmacnianie konstrukcji drenaży powierzchniowych:
Wzmacnianie konstrukcji drenaży powierzchniowychSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES:Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

BIURO:Tel.: +48 22 379 67 60
Tel.: +48 22 379 67 59
Fax.: +48 22 379 67 61
e-mail: info@gasberry.comNIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego